SYCHRA, M. Srovnání zkoušky penetrace jehlou a penetrace kuželem asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kudrna, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dašek, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 78150