PECHÁČKOVÁ, T. Strojně-technologické zařízení dodávky vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janás, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 78004