KUTTELWASCHEROVÁ, K. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavačka, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svoboda, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 78048