MAŠEK, J. Modelování volného prutu zatíženého sledujícím zatížením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Frantík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 77927