ZLATUŠKA, K. Návrh mostu přes Kyjovku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečas, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 78301