VLASÁK, V. Vytápění objektu pedagogicko-psychologických služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Adam, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 78265