VALCHAŘ, J. Posouzení přehrad za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Jaromír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimek, Richard

Navrhovaná známka

eVSKP id 78233