ŠULC, M. Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Podroužková, Božena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jeneš, Rostislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 78199