ŠTADÁNI, P. Záchytná parkoviště na Brněnsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Apeltauer, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 78186