ŠEVČÍK, J. TITANIUM - technologická etapa hrubé horní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Henková, Svatava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mesiarkin, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 78163