PISCHL, J. Rodinný dům v Litovli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vajkay, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gintar, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 78017