PETŘEKOVÁ, L. Bytový dům s restaurací v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Uvízlová, Martina

Navrhovaná známka

eVSKP id 78012