SETNICKÝ, V. Tachymetrické zaměření okolí Hřebenáče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Foral, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 78092