SAJ, M. Rodinný dům v Jistebníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svatoňová, Hana

Navrhovaná známka

eVSKP id 78083