RAŠKOVÁ, T. Tvorba podnikatelského plánu z pohledu založení firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

eVSKP id 78059