PROUZA, L. Vzduchotechnika kulturního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Formánek, Marian

Navrhovaná známka

eVSKP id 78050