REVAJ, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sukopová, Dáša

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jurka, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 78064