RIZNER, D. Novostavba rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Benešová, Romana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Slávik, Richard

Navrhovaná známka

eVSKP id 78065