POSPÍŠIL, P. Analýza ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vovesný, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 78034