STIBOROVÁ, I. Bytový dům Brno - Lesná [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšíková, Naděžda

Navrhovaná známka

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Schaffer, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 78129