MACEČEK, R. Stavba pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bárta, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vrána, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 77909