MERTLÍKOVÁ, M. Plánování průběhu projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kábrt, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 77936