MAŠKOVÁ, P. Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chovancová, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krška, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 77928