MUSILOVÁ, K. Vědecko technický park Telč [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Alois

Navrhovaná známka

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Suchánek,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 77958