NĚMEC, L. Bytový dům v Čáslavi, hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlanhof, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hanzelková, Martina

Navrhovaná známka

eVSKP id 77970