KOVÁŘOVÁ, A. Dokumentace kostela v Dolních Věstonicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 78360