ČIČKA, P. Využití programových prostředků GIS a CAD pro tvorbu digitálního modelu terénu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Opatřilová, Irena

Navrhovaná známka

eVSKP id 78328