CAHOVÁ, B. Nová synagóga v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Posudek oponenta

CSc, Ivan Gürtler,

eVSKP id 78325