BOCKOVÁ, L. Měření svislých posunů kostela v Zábrdovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Weigel, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kratochvíl, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 78323