HANYCHOVÁ, H. Obchodní dům "Centrum" v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lea

Posudek oponenta

Sznapková, Radka

eVSKP id 78336