STANĚK, A. Měření přesné opakované nivelace na polygonu Tetčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Lubomil

Posudek oponenta

Weigel, Josef

eVSKP id 78393