MUŽÍK, T. Expediční krosna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vackář, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72059