KORBIČKOVÁ, A. Atlas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěchouček, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smetana, Matěj

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72048