JUŘICA, P. Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dupal, Andrej

Navrhovaná známka

Lenort, Radim

Navrhovaná známka

Urbánek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 77525