UTĚŠENÁ, K. Odkazy starých mistrů a mystická zvířata [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mainer, Martin

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 50038