PLÍHAL, L. Plastické trhaviny - odraz, otisk, deformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rittstein, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50161