SMOLEJOVÁ, B. F jako fake [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Lahoda, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pilařová, Lenka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 50158