HARMADYOVÁ, E. "Body Gardening" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50028