VESELÝ, L. To, co všichni znají, ale jen málokdo tomu rozumí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Titlová, Margita

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 50048