PÍŠOVÁ, P. Energetická certifikace systémů větrání a klimatizace v budovách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hirš, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Suchánek,, Petr

Navrhovaná známka

Rubina, Aleš

Navrhovaná známka

Kabele,, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 82838