VÁLEK, J. VÝZKUM A VÝVOJ KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S VYŠŠÍ REZISTENCÍ VŮČI PŮSOBENÍ VYŠŠÍCH TEPLOT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bodnárová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Durica,, Tibor

Navrhovaná známka

Kolář,, Karel

Navrhovaná známka

Sitek,, Libor

Navrhovaná známka

eVSKP id 82829