RADĚJOVÁ, L. Vývoj nových průmyslových podlah s využitím druhotných surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Durica,, Tibor

Navrhovaná známka

Bydžovský, Jiří

Navrhovaná známka

Ševčík, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 82830