HŮLKA, J. Výpočtová predikce tvárného porušování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Španiel, Miroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Žmindák,, Milan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 80599