ADÁMEK, P. Posouzení finanční efektivnosti koupě vlastního bytu jako možných alternativ řešení bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

eVSKP id 86171