BARTOŇ, R. Ocelová lávka pro pěší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bajer, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

eVSKP id 86182