LADOMÉRSKÁ, J. Vytápění objektu zdroji na různé druhy paliv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Topič, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 86449