KOZÁK, T. Výrobní hala [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Moudrý, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mátl,, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 86422