KOPŘIVA, J. Návrh mostu na dálnici D1 (Jánovce - Jabloňov) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nováček, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 86411