KOVALOVSKÝ, M. Řízení a financování developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maslák, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 86418