ČERNÍKOVÁ, E. Smart Metering vodovodu v areálu stavební fakulty VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Tuhovčák, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 86218